Vijesti

Saopštenje nezavisne kulture u BiH
18.12.2006 - 23:15

"BEZ SISTEMSKE I DUGOROČNE PODRŠKE NEZAVISNOM KULTURNOM SEKTORU, BOSNA I HERCEGOVINA BI MOGLA OSTATI BEZ NAJZNAČAJNIJIH KULTURNIH PROJEKATA, FESTIVALA  I UMJETNIKA"  

“Možete li zamisliti svijet bez copyright-a?”
10.05.2006 - 13:49

“AKCIJA Sarajevo - agencija za kulturni razvoj” vas poziva na javno predavanje “Možete li zamisliti svijet bez copyright-a?” prof.