UBRZANE PRIPREME ZA KREIRANJE STRATEGIJE KULTURE U SBK

UBRZANE PRIPREME ZA KREIRANJE STRATEGIJE KULTURE U SBK

01.07.2016 - 12:44

Vlada Srednjobosanskog kantona usvojila je prijedlog o potrebi izrade strategije kulture.

Pomoćnici za kulturu u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK Nusret Baručija i Sabina Halilović u četvrtak 30. juna 2016. godine održali su sastanak s predstavnicama Udruženja „Akcija“ Aidom Kalender i Jasnom Kovo te predstavnikom inicijative KULTURA 2020 Oliverom Jovićem. Povod za ovaj susret je odluka Vlade Srednjobosanskog kantona da usvoji prijedlog za izradu kulturne strategije za SBK te izdvoji sredstva za njenu realizaciju. 

Udruženje „Akcija“ i KULTURA 2020 su i prethodno održavali radne sastanke sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, kao i ministricom Katicom Čerkez, na kojima je važnost izrade kulturne strategije te strateškog promišljanja kulture posebno naglašavana. 

Predstavnici ministarstva su naglasili da se cijelom procesu izrade strateškog dokumenta pristupa užurbano, te da je naredni korak proces imenovanja radne grupe za izradu strategije, u kojoj će učestvovati i predstavnici KULTURE 2020 i Udruženja „Akcija“. Konkretni koraci u izradi metodologije za dokument kulturne strategije SBK očekuju se odmah po imenovanju članova radne grupe, a prikupljanje podataka i fokus grupe sa kulturnim radnicima najavljene su za septembar. 

Ovim potezom SBK se svrstava u drugi po redu kanton koji je pokrenuo izradu kulturne strategije, za sada samo Zeničko-dobojski kanton posjeduje ovaj dokument. 

Pozdravljajući ovu odluku, inicijativa KULTURA 2020 i Udruženje „Akcija“ će nastaviti zagovarati važnost izrade i donošenja kulturnih strategija na svim administrativnim nivoima na kojima nedostaje.