Sastanak predstavnika Akcije u Ministarstvu prosvjete i kulture RS

Sastanak predstavnika Akcije u Ministarstvu prosvjete i kulture RS

25.12.2017 - 15:09

U ponedjeljak, 11. decembra 2017. godine, održan je sastanak u Ministarstvu prosvjete i kulture RS-a sa predstavnicima Udruženja Akcija te Deska Kreativna Evropa za BiH.

Pomoćnica ministra za kulturu Tanja Đaković susrela se sa Aidom Kalender i Zoranom Galićem. Povod za sastanak bio je razgovor na temu uspostavljanja mehanizama kofinansiranja za projekte Kreativne Evrope. Đaković je istakla da je u Strategiji razvoja kulture Republike Srpske 2017-2022 već uvršteno kofinansiranje projekata Kreativne Evrope kao jedno od strateških opredjeljenja ovog Ministarstva. Također naglasila je da je u nedavno objavljenom Konkursu ovog Ministarstva planirano kofinansiranje međunarodnih kulturnih projekata, bez posebnog isticanja projekata Kreativne Evrope. Đaković je također istakla da budući nositelji grantova iz Republike Srpske, u sklopu programa Kreativna Evropa, mogu računati na podršku ovog Ministarstva za dio sredstava u iznosu od 40 %, koje je neophodno naći iz lokalnih izvora. Predstavnici Deska Kreativna Evropa za BiH Aida Kalender i Zoran Galić zaključili su da postoji izuzetno stimulativno okruženje za aplikante na programu Kreativne Evrope iz Republike Srpske.