Saopštenje nezavisne kulture u BiH

Saopštenje nezavisne kulture u BiH

18.12.2006 - 23:15

"BEZ SISTEMSKE I DUGOROČNE PODRŠKE NEZAVISNOM KULTURNOM SEKTORU, BOSNA I HERCEGOVINA BI MOGLA OSTATI BEZ NAJZNAČAJNIJIH KULTURNIH PROJEKATA, FESTIVALA  I UMJETNIKA"  

U ponedjeljak 18. decembra u Mediacentru Sarajevo okupili su se na Konferenciji nezavisne kulture predstavnici preko 30 nevladinih kulturnih inicijativa i organizacija iz cijele BiH. Na konferenciji je usvojena Platforma nezavisne kulture koja u 9 tačaka iznosi zahtjeve nezavisnog kulturnog sektora političkim strukturama vlasti i budućim ministrima za kulturu.  Nakon konferencije, u organizaciji "AKCIJE - agencije za kulturni razvoj" održana je javna debata na kojoj su panelisti bili Jasmila Žbanić, filmska redateljica, Haris Pasović, teatarski redatelj, Husein Oručević, predstavnik OKC "Abrašević" iz Mostara, Miro Purivatra, direktor Sarajevo Film Festivala, Jasmina Husanović, profesorica na Filozofskom fakultetu u Tuzli i Svetlana Arnautović, pomoćnica Federalnog ministra za kulturu.

Naglašeno je da je nezavisna kulturna scena u posljednjih deset godina bila nosilac najznačajnijih kulturnih i umjetničkih programa i projekata, koji su objezbjeđivali nagrade, vidljivost i promociju Bosne i Hercegovine na međunarodnom nivou. Sarajevo Film Festival, Jazzfest, istrajnost SCCA u razvoju i međunarodnoj promociji bh. savremene umjetnosti, uspjesi bh. filma, savremena reinterpretacija sevdalinke, kulturni su projekti koje su inicirali i realizirali nezavisni kulturni djelatnici i organizacije, a koji nemaju nikakvu sistemsku i dugoročnu podršku bh. vlasti.  Istaknuto je da ovakav ignorantski stav vlasti prema nezavisnoj kulturi može dovesti do skorog nestanka nekih od najvitalnijih dijelova kulturne scene i prouzročiti odlazak mnogih talentiranih i vrlo aktivnih javnih i kulturnih djelatnica i djelatnika iz zemlje. Stoga, nezavisni kulturni radnici jednoglasno zahtijevaju od vlasti i ministarstava za kulturu na svim administrativnim u BiH sljedeće: priznavanje nezavisnog sektora u kulturi kao ključnog partnera u procesu formuliranja kulturne politike i uključivanje ovog sektora u proces kreiranja Zakona o kulturi na državnom nivou, sistemsku podršku i donošenje kriterija za dugoročno podržavanje/ finansiranje nezavisnog sektora u kulturi, transparentnost i odgovornost vlasti u procesu odlučivanja o sferi kulture, finansiranja i evaluacije projekata, formiranje nezavisnih ekspertnih vijeća za raspodjelu javnih sredstava u kulturi, koja funkcionišu na transparentan i profesionalan način uz sprječavanje konflikta interesa i političkog uticaja na njihovo odlučivanje, otvaranje postojeće infrastrukture javnih institucija kulture za nezavisne kulturne programe, profesionalizaciju i edukaciju osoblja u svim vladinim institucijama koje upravljaju javnim fondovima za kulturu, radi uspostavljanja i poboljšanja komunikacije vlasti sa nezavisnim kulturnim sektorom, formuliranje dugoročnih rješenja za nezavisnu kulturu, umjesto ad-hoc, privremenih i proizvoljnih odluka i osnivanje posebnog fonda za podršku inovativnim praksama i eksperimentalnim umjetnickim programima.

Na debati je naglašena neophodnost  hitnog uključivanja nezavisne kulturne scene u budžete za kulturu u svim javnim fondovima za kulturu u 2007. godini. Zahtjevi Platforme nezavisne kulture u BiH biće u narednim danima dostavljeni svim organima vlasti u BiH, nadležnim ministarstvima za kulturu, parlamentarnim strankama i ostalim faktorima koji mogu uticati na budućnost i vitalnost kulturne produkcije u BiH.