Promocija publikacije o javnoj odgovornosti ustanova kulture

Promocija publikacije o javnoj odgovornosti ustanova kulture

15.06.2017 - 12:22

Udruženje "Akcija" organizuje promociju publikacije "Javna odgovornost ustanova kulture u Kantonu Sarajevo" u ponedjeljak 19. juna 2017., s početkom u 11 sati, u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Sarajevo.

Ovom promocijom Udruženje „Akcija“ otvara informisanu debatu u javnosti o važnosti upravljanja javnim ustanovama, potrebi njihove transformacije i kritičke reartikulacije njihove uloge u savremenom trenutku.

Publikacija predstavlja sažetak analize i preporuka istraživanja javne odgovornosti u ustanovama kulture u Kantonu Sarajevo, koje je Udruženje „Akcija“ provelo od januara do aprila 2017. godine,  gdje su ispitivani odnosi koje ustanova stvara sa internom i eksternom stručnom javnošću, publikom i građanima, kao i prakse saradnje sa različitim akterima javnog, nezavisnog i privrednog sektora te nivo transparentnosti u komunikaciji s javnostima. Dokument zaključuju preporuke za jačanje odgovornosti i odnosa sa različitim javnostima kroz buduće djelovanje javnih ustanova kulture Kantona Sarajevo.

Istraživanje je obuhvatilo sve javne ustanove kulture koje djeluju na području Kantona Sarajevo, njih ukupno dvanaest (12). Istraživanjem su obuhvaćeni i razgovori sa svim trenutnim direktorima pomenutih ustanova (12), kao i sa bivšim direktorima ili članovima upravnih i nadzornih odbora (4). U istraživanju su učestvovali i predstavnici/e nezavisnog kulturnog sektora Sarajeva (15) kroz održavanje dvije fokus grupe.

O istraživačkom procesu i značaju teme javne odgovornosti u ustanovama kulture u Kantonu Sarajevu, ali i šire u BiH, govorit će autorski i istraživački tim publikacije:

1) Goran Tomka, predavač na UNESCO Katedri za kulturnu politiku i menadžment, Beograd

2) Višnja Kisić, predavačica na UNESCO Katedri za kulturnu politiku i menadžment, Beograd

3) Jasna Kovo, istraživačica i projektna koordinatorica Udruženja „Akcija“, Sarajevo

Promociju i debatu će moderirati Nebojša Jovanović, projektni koordinator mreže KULTURA 2020 i Udruženja „Akcija“.

Publikaciju možete preuzeti OVDJE.