Program EPK predstavljen gradskim upravama Bijeljine i Zenice

Program EPK predstavljen gradskim upravama Bijeljine i Zenice

10.06.2016 - 13:37

U okviru kampanje „Evropska prijestonica kulture – šansa za strateški razvoj kulture u BiH“,  najpoznatiji i najdugovječniji program EU u oblasti kulture predstavljen je gradskim upravama Bijeljine i Zenice. Pritom je posebna pažnja poklonjena izradi gradske kulturne strategije kao jednom od neophodnih uslova za kandidaturu u programu EPK.

Na radnom sastanku u Gradskoj upravi Bijeljine, održanom 8. juna 2016. godine, gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić i predstavnice Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije Ankica Todorović i Ivana Jovović, razgovarali su sa Nebojšom Jovanovićem, koordinatorom Udruženja "Akcija".


Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljinje i Nebojša Jovanović, koordinator Udruženja "Akcija" 

Iako Bijeljina ima usvojenu Strategiju razvoja Grada od 2014. do 2023. godine, taj dokument ne obuhvata detaljni razvoj lokalnog kulturnog sektora. Znajući kakvu pozitivnu ulogu kultura može imati u urbanom i društvenom razvoju, izrada kulturne strategije bila bi sljedeći korak u smjeru što detaljnijeg planskog razvoja Bijeljine. Gradonačelnik Mićić je izjavio da generalno podržava kulturne programe koji doprinose društvenom razvoju, dok su Jovović i Todorović najavile da će njihov odsjek početi s pripremama za izradu kulturne strategije. Postignut je okvirni dogovor da Odsjek grada Bijeljinja, u saradnji s Udruženjem „Akcija“, ispita postojeće kulturne strategije u BiH i u regiji, među kojima su i oni razvojni dokumenti koji su nastali u okviru projekta EPK (npr. kulturne strategije hrvatskih gradova koji su se kandidirali za titulu EPK).
 
Na radnom sastanku u Gradskoj upravi Zenica, održanom 9. juna o.g., učestvovali su Zijad Softić, pomoćnik gradonačelnika za društvene djelatnosti i socijalnu zaštitu, Esad Delibašić i Damir Kukić, profesori u oblasti kulturnih studija i politika na Filozofskom fakultetu u Zenici i predstavnice Udruženja „Akcija“, programska direktorica Aida Kalender i koordinatorica Jasna Kovo

Zeničko-dobojski kanton je trenutno jedini kanton u FBiH koji ima donesenu kulturnu strategiju za period 2014–2010. Postojanje kulturne strategije na kantonalnom nivou dobar je temelj za iniciranje i izradu kulturne strategije u gradu Zenica, što je pomoćnik gradonačelnika Softić istakao kao jedan od prioritetnih ciljeva grada u narednoj godini. Profesori Delibašić i Kukić, koji su svojedobno rukovodili izradom kantonalne kulturne strategije, izrazili su spremnost da zajedno sa drugim kulturnim akterima u Zenici učestvuju u izradi kulturne strategije na gradskom niovu, kao i u aktivnom uključivanju na promišljanju i realizaciji aplikacije Zenice za EPK. Najavljeno je da će se u narednom periodu gradska administracija, uz pomoć profesora Delibašića i Kukića, informirati o gradovima sličnog profila koji su nosili titulu EPK. 

Gradskim upravama Bijeljine i Zenice udruženje „Akcija“ je ponudilo pomoć u uspostavljanju kontakta sa stručnjacima iz regije i Evrope koji bi pomogli u istraživanju koje bi prethodilo izradi kulturne strategije, kao i pri izradi aplikacije za EPK. 

„Akcija“ najavljuje i posjete upravama drugih bosanskohercegovačkih gradova, koje su izrazile zanimanje za program Evropska prijestonica kulture. Ove aktivnosti se odvijaju u sklopu kampanje zagovaranja izrade kulturnih strategije na svim administrativnim nivoima u BiH, kao dio projekta CSSP koji podržava USAID. U okviru ovog projekta, Akcija je već realizirala dvije kampanje: uspostavu Deska Kreativna Evropa BiH, i „Ja sam Muzej“, kampanju za podršku Zemaljskom muzeju BiH.