Predstavljena publikacija "Javna odgovornost ustanova kulture u KS"

Predstavljena publikacija "Javna odgovornost ustanova kulture u KS"

19.06.2017 - 17:19

Publikacija "Javna odgovornost ustanova kulture u Kantonu Sarajevo" predstavljena je u ponedjeljak u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, a  to izdanje donosi sažetak analize i preporuka istraživanja javne odgovornosti u ustanovama kulture u KS-u, koje je Udruženje "Akcija" provelo od januara do aprila 2017.

U istraživanju su ispitivani odnosi koje ustanova stvara sa stručnom javnošću, publikom i građanima, kao i saradnja s različitim akterima javnog, nezavisnog i privrednog sektora te nivo transparentnosti u komunikaciji s javnostima. Dokument zaključuje preporuke za jačanje odgovornosti i odnosa s različitim javnostima kroz buduće djelovanje javnih ustanova kulture Kantona Sarajevo.

O istraživačkom procesu i značaju teme javne odgovornosti u ustanovama kulture u KS-u, ali i šire u BiH, govorili su članovi istraživačkog tima publikacije - predavači na UNESCO Katedri za kulturnu politiku i menadžment u Beogradu Goran Tomka i Višnja Kisić te istraživačica i projektna koordinatorica Udruženja "Akcija" Sarajevo Jasna Kovo.

Navedeno je da je istraživanje obuhvatilo dvanaest ustanova kulture koje djeluju na području Kantona Sarajevo.

Goran Tomka ističe da publikacija govori o tome kako su ustanove zavisne od politike, smatrajući da ne treba insistirati na nezavisnosti već na zavisnosti od struke.

Višnja Kisić je postavila pitanje zašto su političari ti koji su posrednici između ustanova kulture i građana, a koji porezima plaćaju te ustanove.

Ona kulturu i kulturne ustanove vidi kao javno dobro, te ističe da bi ove ustanove trebale razvijati društvenost, demokratičnost. Također, smatra Kisić, trebaju se oslanjati na struku i njegovati društvenu odgovornost.

Jasna Kovo govorila je o potrebi saradnje sa stručnjacima van ustanova, ali i s udruženjima građana koji bi učestvovali volonterski u radu ustanova. Istakla je  i značaj saradnje s medijima te prisustvo na društvenim mrežama.

akcija.org.ba/Fena