Počeo s radom Desk Kreativna Evropa Bosna i Hercegovina

Počeo s radom Desk Kreativna Evropa Bosna i Hercegovina

27.11.2015 - 15:18

Desk Kreativna Evropa BiH najavljuje intenzivne aktivnosti do kraja 2015.godine.

 

U Sarajevu je 11. novembra u Parlamentu BiH održan «Info dan» o fondovima Evropske unije u oblasti kulture, dostupnim aplikantima iz BiH. Tom prilikom je javnosti predstavljen Desk Kreativna Evropa Bosna i Hercegovina, čiji je osnovni zadatak pružanje podrške ustanovama kulture i organizacijama civilnog društva, te audiovizuelnom sektoru u BiH koje žele  učestvovati u programu Kreativna Evropa.

Desk čini konzorcij dvije organizacije „Akcija“ iz Sarajeva i „Vizart“ iz Banjaluke te se tako sastoji od dvije kancelarije: jedna se nalazi u Banjaluci i specijalizirana je za potprogram 'Media' (audiovizuelni sektor), a druga se nalazi u Sarajevu i specijalizirana je za potprogram 'Kultura'. Desk Kreativna Evropa BiH je uspostavljen je po tzv. «slovenačkom modelu» odlukom Ministarstva civilnih poslova BiH u julu ove godine, a nakon raspisivanja javnog tendera.

Naime, u Sloveniji, kao i nekim drugim evropskim zemljama, ulogu Deska za Kreativnu Evropu obnašaju organizacije iz civilnog sektora. 

Desk Kreativna Evropa BiH nastavio je prezentaciju programa na info danu u Resursnom Centru CPCD-a 20. novembra gdje su predstavljeni i teorijski i praktični dio aplikacije za konkurse Kreativne Evrope. Na oba info dana učestvovalo je više od 200 učesnika. 

Bosna i Hercegovina pristupila je programu Kreativna Evropa 22. jula 2014. godine. Ulazna karta za BiH iznosi 205.000 EUR na godišnjem nivou, a ukupni budžet programa dostupan aplikantima za razdoblje 2014-2020 iznosi 1,46 milijardi eura. 

Tim povodom, Aida Kalender, voditeljica Deska Kreativna Evropa Bosna i Hercegovina izjavila je sljedeće: "Imate zemlje poput Hrvatske i Slovenije koje su nekad bile naše susjede u bivšoj Jugoslaviji, a povlače znatno više sredstava iz ovog fonda. Slovenija, naprimjer, prednjači u tome. Naš cilj jeste da se do 2017. godine - do kada imamo mandat za obavljanje posla Deska 'Kreativna Evropa' za BiH - identificira desetak novih organizacija koje imaju finansijske, kreativne, tehničke i ljudske potencijale da mogu ući u ovaj vrijedan, ali veoma kompleksan program i početi koristiti njegova sredstva." 

Do kraja 2015. godine planirano je još 5 info dana u cijeloj BiH - u Tuzli 1. decembra, Mostaru 4. decembra, Trebinju 5. decembra, u Banjaluci 15. decembra i Travniku 16. decembra. Kancelarije Deska Kreativna Evropa BiH u Banjaluci i Sarajevu otvorene su za posjete predstavnika kulturnog i audiovizuelnog sektora svake srijede od 10 do 17 sati, a osoblje Deska je dostupno za konsultacije telefonski i putem e-maila. Detaljne informacije o svima aspektima apliciranja na program Kreativna Evropa biće dostupne i na websajtu www.kreativnaevropa.ba čije je podizanje najavljeno do kraja godine.

Pored obaveze prezentacije i promocije programa Kreativna Evropa u BiH, te pružanja tehničke asistencije kulturnom i audiovizuelnom sektoru prilikom apliciranja na konkurse, Desk Kreativna Evropa BiH će učestvovati na mnogobrojnim festivalima, konferencijama i kulturnim događajima u Evropi na kojima će promovisati bosanskohercegovačku kulturu i film.

Više informacija možete dobiti na e-mail ines.bulajic@kreativnaevropa.ba