OGLAS ZA POZICIJU: ASISTENT/ICA ZA FINANSIJE i ADMINISTRACIJU

OGLAS ZA POZICIJU: ASISTENT/ICA ZA FINANSIJE i ADMINISTRACIJU

28.04.2016 - 15:49

Udruženje građana AKCIJA, sa sjedištem u Sarajevu, raspisuje oglas za popunjavanje pozicije asistenta/ice za finansije i administraciju.

OPIS POZICIJE:
    
Pozicija asistenta/ice za finansije i administraciju podrazumijeva asistenciju u organizaciji i planiranju, kao i podršku u vođenju administrativno-finansijskih poslova unutar organizacije, uključujući ugovaranje, nabavke, korespondenciju s dobavljačima i pružaocima usluga. Poslovi koji se obavljaju u okviru ove pozicije uključuju sljedeće: 

- Odgovornost za pripremu ugovora s vanjskim saradnicima i zaposlenima u organizaciji;
- Odgovornost za nabavke dobara i usluga;
- Koordinacija i vođenje dokumentacije, evidencija i procesa organizacije;
- Vođenje zapisnika, priprema tekstova odluka, dopisa i potvrda;
- Priprema i vođenje arhive i evidencije stalnih sredstava organizacije;
- Priprema isplata, obračuna i transakcija i administriranje plaćanja;
- Korespondencija s knjigovodstvenom agencijom, bankom, nadležnim poreznim organima i drugim nadležnim institucijama;
- Pružanje podrške voditelju finansija u izradi budžeta, praćenja i analiza pokazatelja i rezultata poslovanja, te izradi različitih izvještaja;
- Drugi administrativni poslovi po potrebi.

KANDIDAT/KINJA TREBA DA ISPUNJAVA SLJEDEĆE USLOVE: 

1. Završen fakultet društvenih nauka, poželjno ekonomskog usmjerenja;
2. Minimalno jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; 
3. Radno iskustvo na vođenju i administraciji projekata smatrat će se prednošću;
4. Poznavanje finansijskih i administrativnih procesa i terminologije;
5. Odlično poznavanje jednog od zvaničnih jezika Bosne i Hercegovine, kao i izvrsno poznavanje engleskog jezika;
6. Odlično poznavanje rada na računaru, s naglaskom na MS Word i MS Excel;
7. Odlične organizacijske i komunikacijske sposobnosti, sposobnost samostalnog rada, inicijativa u radu i sposobnost rada u timu, te posvećenost detaljima;
8. Poznavanje važeće zakonske regulative u području relevantnom za poziciju smatrat će se prednošću.

PRIJAVA TREBA DA SADRŽI: 
1) Pismo namjere, 
2) Detaljan CV, 
3) Kontakt informacije tri osobe koje su upoznate s profesionalnim i ličnim karakteristikama kandidata/kinje, 
4) Kopiju univerzitetskih diploma,

6) Bilo kakvi dodatni materijali za koje mislite da pokazuju vaše sposobnosti i iskustvo u području administracije i finansija.

Mjesečna plata: 800 do 1200 KM neto ovisno od iskustva

S izabranim kandidatom/kinjom bit će potpisan ugovor o probnom radu na period 3 mjeseca, uz mogućnost potpisivanja ugovora o radu ukoliko kandidat/kinja zadovoljava sve uslove.
    
Prijave (kao i sva eventualna pitanja) slati isključivo na email adresu: info@akcija.org.ba najkasnije do kraja radnog dana 9. maja 2016., s naznakom: „Prijava za asistenta/icu za finansije i administraciju“. Na telefonske upite nećemo odgovarati.

Prednost će se dati kandidatima/kinjama koji ranije dostave prijave.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće biti razmatrane. 

Udruženje građana AKCIJA zadržava pravo da kontaktira samo određeni broj prijavljenih kandidata/kinja. 

Sve informacije o AKCIJI možete naći na web stranici: www.akcija.org.ba. 

Oglas je otvoren od 28. aprila 2016.  do 9. maja 2016. godine.