O mehanizmima kofinansiranja u Ze-Do kantonu

O mehanizmima kofinansiranja u Ze-Do kantonu

27.11.2017 - 23:55

Predstavnici Akcije susreli su se danas sa Mensurom Sinanovićem Ministrom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko – dobojskog kantona. Razgovaralo se na temu potrebe uvođenja mehanizama za kofinansiranje projekata u sklopu programa Kreativna Evropa, te podizanja kapaciteta sektora kulture u ovom kantonu za pristupanje evropskim fondovima.

Ministar je izrazio zahvalnost za informacije o šansama koje program Kreativna Evropa nudi za kulturne aktere Zeničko-dobojskog kantona, te izrazio spremnost da njegovo ministarstvo u narednom periodu preduzme konkretne korake za kreiranje transfera upravo za svrhu kofinansiranja projekata podržanih od strane Kreativne Evrope koji bi služio kao stimulans kulturnjacima u ovom kantonu da se više prijavljuju na konkurse u sklopu ovog programa.

Planiran je i skori zajednički sastanak predstavnika Deska Kreativna Evropa sa direktorima ustanova kulture i sa načelnicima općina iz ovog kantona u narednom.

 

 

Kampanja za uvođenje mehanizama za kofinansiranje projekata Kreativne Evrope sprovodi se u okviru projekta „Program održivosti civilnog društva“, za sektor kultura, koji finansira USAID – Američka agencija za međunarodni razvoj.