Najavljujemo Info dan u Banjaluci

Najavljujemo Info dan u Banjaluci

08.12.2015 - 17:07

Desk Kreativna Evropa BiH i Gradska razvojna agancija Banja Luka Vas pozivaju na Info dan o mogućnostima apliciranja na pozive za projekte u okviru Programa „Kreativna Evropa (Creative Europe)“, koji će se održati u utorak, 15. 12. 2015. godine sa početkom u 10.00 časova u Domu omladine Banja Luka.

„Kreativna Evropa“ je program Evropske komisije za podršku i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture i medija za razdoblje od 2014. do 2020. godine. 

Cilj organizacije Info dana je promocija Programa Kreativna Evropa i predstavljanje različitih mogućnosti za ustanove i organizacije u Bosni i Hercegovini za kandidovanje projekata na otvorene pozive za projekte u okviru ovog EU Programa. Info dan je posvećen predstavnicima svih ustanova i organizacija u kulturi iz Banjaluke i okolnih gradova – javnim ustanovama kulture, organizacijama civilnog društva koje se bave kulturom, obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama, kao i samostalnim umjetnicima, kompanijama koje djeluju u filmskoj i televizijskoj industriji i ostalim radnicima u oblasti kulture i medija. Na prezentaciji će biti predstavljeni ciljevi Programa i prioriteti za finansiranje, ali i ključna pitanja vezana za konkurisanje kao npr: na koji način treba formulisati ideje za projekte, kako i s kim uspostaviti partnerstva, koji su uslovi i potrebni dokumenti za konkurisanje, te kako rukovoditi projektom. 

Molimo da potvrdite Vaše prisustvo na adresu elektronske pošte: natalija.bucic@cidea.org ili na telefon: 051 394 250 najkasnije do 14. 12. 2015. godine.