Mreža Kultura 2020 uputila poziv za podršku bh. gradovima kandidatima za EPK

Mreža Kultura 2020 uputila poziv za podršku bh. gradovima kandidatima za EPK

13.10.2017 - 22:51

Koordinacija Evropskih prijestonica kulture pri Evropskoj komisiji u Briselu danas je objavila poziv za titulu Evropske prijestonice kulture za 2024. godinu , za koju će se moći kandidirati i gradovi iz Bosne i Hercegovine. To je omogućeno odlukom iz 2014. godine koja precizira učešće gradova iz zemalja koje nisu članice EU (zemlje kandidati i zemlje potencijalni kandidati).

Gradske uprave Banja Luke i Mostara već su najavile svoje kandidature, a nije isključena mogućnost da do 10. 10. 2018. godine, kada je rok za predaju aplikacija, svoje kandidature objave i drugi gradovi iz BiH.

Kao mreža kulturnih institucija, nezavisnih kulturnih organizacija i kulturnih radnika u BiH, Kultura 2020 je prepoznala važnost koji program EPK može imati za razvoj kulturnog sektora u BiH. Zato je i podržala kampanju kojom je UG Akcija Sarajevo od maja 2016. informisala bh. javnost, uključujući i gradske administracije, o tom programu. Osim toga, Mreža K2020 srdačno pozdravlja najavljene kandidature Mostara i Banja Luke kao nepobitan dokaz da pojedine gradske administracije u BiH počinju prepoznavati kulturu kao jedan od ključnih faktora društvenog razvoja i namjeravaju iskoristiti šansu koju pruža EPK.

Iz istog razloga, Mreža K2020 poziva i više nivoe vlasti da pruže stratešku podršku ovim kandidaturama. EPK je projekt koji zahtijeva konsenzus svih političkih aktera u zemlji, kao i konkretnu financijsku, logističku i političku podršku pripremi i realizaciji ovog projekta.

Poziv prvenstveno upućujemo Ministarstvu civilnih poslova BiH zaduženom za međunarodnu kulturnu saradnju, ali smatramo da bi po ovom pitanju trebalo da se očituju i entitetska resorna ministarstva: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, i Ministarstvo kulture i sporta Federacije BiH.

Zato pozivamo ministarstva da današnji poziv Evropske komisije iskoristite kao povod da ponudite konkretnu pomoć gradovima kandidatima.

Svojim kandidaturama, gradovi Banja Luka i Mostar napravili su hrabar iskorak u povratku kulture u fokus lokalnih razvojnih politika. Ali, bez odgovarajuće podrške viših administrativno-političkih struktura taj iskorak neće biti dovoljan. Pozivamo Vas da u budžetu za narednu godinu planirate sredstva za podršku izrade aplikacija gradova kandidata, te da o tome pravovremeno obavijestite javnost.

 

Koordinacioni odbor mreže Kultura 2020