Ministar Hadžović informiran o potrebi kofinansiranja u programu Kreativna Evropa

Ministar Hadžović informiran o potrebi kofinansiranja u programu Kreativna Evropa

04.12.2017 - 16:50

Kofinansiranje projekata u programu Kreativna Evropa bila je glavna tema sastanka čelnika Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona s predstavnicima UG Akcija Sarajevo.

Mostar, 30. decembar 2017. – Predstavnici Akcije susreli su se s Rešidom Hadžovićem, ministrom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi HNK, i Semirom Memićem, njegovim pomoćnikom za sektor kulture. Glavna tema susreta je uvođenje mehanizama za kofinansiranje projekata u sklopu programa Kreativna Evropa, te je Aida Kalender, direktorica Akcije, predstavila glavne modele kofinansiranja predstavljene u nedavno objavljenoj brošuri. Ministar Hadžović je izjavio da bi optimalno rješenje bilo uvođenje posebne budžetske stavke za potporu projektima međunarodne saradnje, te je najavio da će Vladi HNK predložiti njezino osnivanje. 

Pozivajući se primjere Zeničko-dobojskog kantona i Kantona Središnja Bosna, Kalender je pozvala resorno ministarstvo da razmotri mogućnost izrade kulturne strategije na kantonalnom nivou, te predložila saradnju s upravom Grada Mostara, koja također planira uskoro početi s radom na kulturnoj strategiji.

Na sastanku su razmatrani i načini za jačanje kapaciteta sektora kulture u HNK. Donesen je i preliminarni dogovor o organiziranju odgovarajuće edukacije, kojom bi se resorna administracija i kulturni protagonisti bolje obučili za učešće u međunarodnim programima saradnje poput Kreativne Evrope.

 

Kampanja za uvođenje mehanizama za kofinansiranje projekata Kreativne Evrope sprovodi se u okviru projekta „Program održivosti civilnog društva“, za sektor kultura, koji finansira USAID – Američka agencija za međunarodni razvoj.