Makedonska televizija o projektu u kojem učestvuje AKCIJA Sarajevo

Makedonska televizija o projektu u kojem učestvuje AKCIJA Sarajevo

06.11.2012 - 15:13

Prilog makedonske TV Alfa sa prvog regionalnog sastanka u sklopu EU projekta u kojem učestvuju 3 organizacije: PAC Multimedia, Skopje, Kulturdokumentation, Beč i AKCIJA, Sarajevo.

Sastanak je održan u oktobru 2012. u Skopju i okupio je eksperte u oblasti kulturnih politika i kulturnog managementa iz regiona bivše Jugoslavije. 

Pogledajte video prilog: 

http://vimeo.com/52839800