Kultura 2020 sudjelovat će u radu Komisije za kulturu i sport KS

Kultura 2020 sudjelovat će u radu Komisije za kulturu i sport KS

26.03.2015 - 11:43

U naredne četiri godine, predstavnik/ica inicijative Kultura 2020 prisustvovat će radu Komisije za kulturu i sporta KS

 

Inicijativa Kultura 2020 uputila je 16. marta pismo članovima Komisije za izbor, imenovanja i administrativna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo s molbom za uključivanje jednog člana inicijative Kultura 2020 u rad Komisije za kulturu i sport Kantona Sarajevo. Članovi inicijative pritom su se odrekli svake naknade za svoj rad s iskrenom namjerom da svojim radom i iskustvom doprinesu pozitivnim promjenama i rješavanju problema u sektoru kulture u Kantonu Sarajevo. 

Komisija za izbor, imenovanja i administrativna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 16. marta, razmatrala je molbu inicijative Kultura 2020 te donijela sljedeći zaključak:

Član 26. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo propisuje da ukupan broj članova radnog tijela ne može biti veći od sedam. Budući da je Komisija za kulturu i sport popunjena s brojem članova, to je razlog što se ne može predstavnik inicijative Kultura 2020 izabrati za člana Komisije. Međutim, predstavnik inicijative Kultura 2020 može prisustvovati sjednicama Komisije i učestvovati u raspravi bez prava odlučivanja. Komisija je donijela zaključak kojim se traži od Komisije za kulturu i sport da na sjednice poziva predstavnika inicijative Kultura 2020, uz dostavljanje materijala.“

U naredne četiri godine, predstavnik/ica inicijative Kultura 2020 prisustvovat će sjednicama Komisije, sudjelovati u raspravama, predlagati inicijative te obavještavati kulturni sektor o radu Komisije. Pozivamo Vas da svojim komentarima, sugestijama i prijedlozima koje možete slati na adresu kultura2020@akcija.org.ba, doprinesete našem radu u Komisiji za kulturu i sport KS.