KO K2020: Transformacijom do intenzivnije aktivnosti Mreže

KO K2020: Transformacijom do intenzivnije aktivnosti Mreže

28.02.2017 - 15:48

Sumirajući svoj rad u prethodne dvije godine, Koordinacioni odbor mreže Kultura 2020 zaključio je da se, radi efikasnijeg djelovanja, treba transfromirati u manje brojno, ali aktivnije i dinamičnije tijelo. 

Na sastanku održanom 27. februara o.g., prisutni članovi KO K2020 – Aida Čengić, Asja Krsmanović, Aida Vežić, Andrej Bereta, Dženan Jusufović, Oliver Jović i Nebojša Jovanović (tehnički sekretar) – razmotrili su dosadašnji način djelovanja i učinke ovog tijela Mreže. Povod raspravi je kraj prvog mandata članova Odbora, koji su na tu funkciju izabrani prije dvije godine, prilikom osnivanja inicijative K2020. 

Iako je izraženo izvjesno zadovoljstvo dosad urađenim, uvjerljivo dominira mišljenje da je su učinci daleko od punog potencijala KO. Kao jedan od glavnih razloga nedovoljnog angažmana KO istaknuta je njegova struktura: preveliki broj članova u konačnici se ispostavio kao otežavajuća okolnost, jer su se među njima rasplinuli odgovornost i interes za konkretniji angažman.

Zato je zaključeno da se u narednom sazivu Odbor treba smanjiti na 7 ili 9 članova koji bi bili izabrani do kraja marta u demokratskoj proceduri koja bi obuhvatila sve članice i članove Mreže: prvo će im biti pozvan generalni poziv da se prijave za članove KO, a zatim će i elektronski glasati za kandidate.

Drugi zaključak odnosi se na intenziviranje djelatnosti Mreže K2020 u lokalnim zajednicama. Sve članice K2020 bit će pozvane da prijave aktivnosti koje vide kao potencijalno podesne za suradnju ili razmjenu unutar Mreže. Na osnovu tih prijedloga, novoizabrani KO će kreirati listu aktivnosti Mreže do kraja godine.