KO K2020: Početak priprema za Skupštinu mreže Kultura 2020

KO K2020: Početak priprema za Skupštinu mreže Kultura 2020

03.08.2017 - 05:06

Koordinacioni odbor Kulture 2020 održao je radni sastanak kojim su započete pripreme za ovogodišnju Skupštinu ove neformalne mreže bh. kulturnjaka. 

U uredu UG Akcija Sarajevo, 2. avgusta o.g., članovi KO razmotrili su glavne teme koje će uključiti u prijedlog dnevnog reda Skupštine. Među njima su i status mreže K2020, kao i njezinog članstva. 

Kao najvažnije, ipak su izdvojene konkretne aktivnosti mreže. One su u prošlosti prevashodno obuhvatale zagovaranje izrade kulturnih strategija na kantonalnom i gradskom nivou, a ubuduće bi trebale uključiti i aktivnosti pojedinih članica K2020, posebno kroz projekte saradnje, za koje bi morala osigurati i dodatna sredstva. KO K2020 će posebnu pokloniti javnim tribinama koje bi članovi i članice Mreže organizirale u svojim gradovima, pokrećući diskusiju o problemima u lokalnom kulturnom sektoru. 

Kao jedan od prioriteta K2020, Koordinacioni odbor predložio je i kreiranje zajedničke baze podataka o kulturnom sektoru u BiH. Ona bi objedinjavala osnovne podatke ne samo o članicama Mreže, nego o svim kulturnim protagonistima u BiH, te bi kulturnjacima olakšala potragu za partnerima u potencijalnim kooperacijama.

Članice i članovi Mreže izabrali su novi KO K2020, u junu 2017. U njegovom sastavu su Damir Arsenijević, Hazim Begagić, Andrej Bereta, Mirko Božić, Oliver Jović, Dženan Jusufović i Asja Krsmanović, te Nebojša Jovanović kao tehnički sekretar.

Skupština mreže K2020 održat će se 2. oktobra u Sarajevu.