Kampanja Udruženja "Akcija" u edukativnim brošururama povodom Evropske godine kulturnog nasljeđa 2018.

Kampanja Udruženja "Akcija" u edukativnim brošururama povodom Evropske godine kulturnog nasljeđa 2018.

09.02.2018 - 16:20

Povodom Evropske godine kulturnog naslijeđa, za koju je proglašena 2018. godina, panevropska mreža za kulturno naslijeđe Europa Nostra objavila je komplet edukativnih publikacija pod nazivom „Learning Kits for heritage civil society organisations“. Ove publikacije nude inovativne i praktične pristupe temama finansiranja, zagovaranja, te građanskog učešća i edukacije u sektoru kulturnog naslijeđa. Riječ je o digitalnim publikacijama koje su dostupne online. Njihov nastanak i objavljivanje podržano je od strane Kreativne Evrope, programa Evropske Unije. U njima je objedinjeno na desetine izvanrednih primjera iz dvadeset i jedne zemlje širom Evrope. U publikaciji „Awareness-Raising & Advocacy“, kao jedan od primjera dobre prakse, istaknuta je kampanja Udruženja Akcija „Ja sam Muzej“.

„Kampanja „Ja sam Muzej“ imala je za cilj produbljavanje razumijevanja javnosti o vrijednosti Muzeja i dovela je pitanje ponovnog otvaranja Muzeja na vrh agende političkih donosilaca odluka.“, stoji u publikaciji. Autori publikacije naveli su aktivnosti i taktike kreirane za kampanju „Ja sam Muzej“, kao što su Vizuali za Zemaljski muzej BiH, Priča za Zemaljski Muzej BiH, Muzički program za Zemaljski muzej BiH, Film za Zemaljski Muzej BiH, uz zajednički hashtag #jasammuzej. „Ovo široko uključivanje svih segmenata društva dalo je poseban legitimitet kampanji, te je političkim elitama poslalo poruku o važnosti otvaranja Muzeja, te konačno rezultiralo otvaranjem Zemaljskog muzeja BiH, 15. septembra 2015. godine.“, zaključuju autori.

Na izradi digitalnih publikacija radili su istraživači i predavači Višnja Kisić, generalni sekretar Europa Nostra Srbije i Goran Tomka, predavač na UNESCO Katedri za kulturnu politiku i menadžment na Univerzitetu umjetnosti u Beogradu. Autori će 19. februara u Zagrebu, premijerno predstaviti ove edukativne brošure.

„Vjerujemo da će ove publikacije „Learning Kits “ organizacijama civilnog društva koje se bave kulturnim naslijeđem obezbijediti korisne i inspirativne pristupe fundraisingu, podizanju svijesti i zagovaranju, te građanskom učešću i edukaciji.“, ističu Martine Reicherts i Sneška Quaedvlieg-Mihailović, autorice predgovora ovim publikacijama.