JAVNO PREDAVANJE: “Kulturna akcija u Evropi”

JAVNO PREDAVANJE: “Kulturna akcija u Evropi”

18.10.2008 - 14:54

“Kulturna akcija u Evropi”, Daphne Tepper (Brisel)
Mediacentar Sarajevo, 30.10. u 16, 30 sati

Daphne Tepper je analitičarka kulturnih politika u organizaciji "Culture Action Europe" iz Brisela, vodeće zagovaračke platforme za kulturu na nivou Evropske unije. Na predavanju će biti predstavljeni metodi zagovaranja interesa kulture, te ostvareni rezultati na nivou evropskih kulturnih politika.

Predavanje je na engleskom jeziku i otvoreno je za javnost i predstavnike medija.

Više informacija o Culture Action Europe (CAE):
CAE, od ranije poznata kao European Forum for the Arts and Heritage (EFAH), osnovan 1992. godine s ciljem jačanja uloge umjetnosti i kulture u razvoju Europe.

Kao ključni zagovarač interesa kulturnog sektora u Europi, CAE svojim djelovanjem pokušava povećati uticaj kulturnih organizacija, njihovih djelatnika i umjetnika na institucije Europske Unije. U ovom višeglasju interesa, CAE se zalaže da se glas neprofitnog kulturnog sektora čuje u Briselu prilikom odlučivanja o prioritetima evropske kulturne politike i financiranja kulture. U petnaest godina postojanja CAE je u svoje članstvo primila preko 5000 organizacija iz 25 zemalja i to iz svih kulturnih polja - teatra, plesa, muzike, vizuelnih umjetnosti, art menadžmenta, kulturne edukacije, itd. Prateći legislativu i kulturne politike unutar Europske Unije CAE se brine da svojim članicama pruži sve informacije potrebne za financiranje projekata.

“Exit Europe” je skup kojeg zajednički organiziraju SCCA/pro.ba, Akcija Sarajevo - agencija za kulturni razvoj i Savez udruga Klubtura / Clubture Network iz Zagreba. Na skupu će učestvovati organizacije nezavisne kulture iz cijele BiH, te gostujuće organizacije iz Hrvatske, Makedonije i Belgije. Program je podržan od strane European Cultual Foundation (ECF).