Javna tribina o Evropskoj prijestonici kulture

Javna tribina o Evropskoj prijestonici kulture

09.05.2016 - 15:45

Udruženje „Akcija“ organizira javnu tribinu na temu „Evropska prijestonica kulture – šansa za strateški razvoj kulture u BiH“, koja će se održati 16. maja u kinu Meeting point, sa početkom u 10.00 sati.

Cilj tribine je upoznati stručnu javnost i sektor kulture u BiH s programom Evropska prijestonica kulture (EPK), te pokrenuti diskusiju o njegovim potencijalima za bh. gradove.  Neka od pitanja koja ćemo razmotriti sa govornicima i učesnicima tribine su: šta bi učešće u Programu značilo za strateški razvoj kulturnog sektora u BiH, koje su glavne šanse i prepreke za kandidaturu bh. gradova za EPK, kakve promjene bi kandidatura donijela građanima i građankama u BiH?

Program EPK će predstaviti Anera Stopfer, voditeljica Deska Kreativne Europe pri Ministarstvu Republike Hrvatske, koja će govoriti o ciljevima i smjernicama programa za gradove koji razmatraju mogućnost prijave. O uspješnoj prijavi grada Rijeke, koji je osvojio titulu Evropske prijestonice kulture 2020. godine, govorit će Irena Kregar Šegota, izvršna koordinatorica projekta Rijeka 2020, i koordinatori Jelena Tondini i Dorian Celcer. Tribinu moderira Nebojša Jovanović iz Udruženja "Akcija". 

Evropska prijestonica kulture (EPK) je najdugovječniji i najpoznatiji kulturni program Evropske unije, u kojem gradovi Bosne i Hercegovine mogu učestvovati od 2014. godine.  Program donosi višestruku korist gradovima/državama učesnicima: podrazumijeva povezivanje kulturnog i kreativnog sektora s urbanim razvojem, obrazovanjem, turizmom i zaštitom životne sredine. Titula EPK znači i razvoj infrastrukture i kreativnih potencijala kulturnog sektora, te višestruki povrat uloženih sredstava. 

Ovaj događaj omogućen je zahvaljujući podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je isključiva odgovornost Udruženja „Akcija“ i nužno ne odražava stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.