Izvještaj o problemima i potrebama kulturnog sektora u BiH

Izvještaj o problemima i potrebama kulturnog sektora u BiH

10.01.2007 - 05:45

U sklopu projekta "KulturtregerXXL" tokom septembra i oktobra 2006. održani su sastanci, tzv. fokus grupe u Tuzli, Banja Luci, Mostaru i Sarajevu.

Na fokus grupama učestvovalo je više od 60 kulturnih djelatnika, predstavnika nezavisnog i javnog sektora u kulturi, te slobodni umjetnici. Sastanci su bili moderirani na osnovu vodiča za fokus grupe koje je izradio istraživački tim Mediacentra i Akcije, a diskusije su snimljene. Na osnovu transkripata, izrađen je Izvještaj čija je autorica Adla Isanović, koja radi na vođenju i implementaciji istraživačkih projekata Mediacentra Sarajevo. U sklopu projekta "KulturtregerXXL" tokom septembra i oktobra 2006. održani su sastanci, tzv. fokus grupe u Tuzli, Banja Luci, Mostaru i Sarajevu. Na fokus grupama učestvovalo je više od 60 kulturnih djelatnika, predstavnika nezavisnog i javnog sektora u kulturi, te slobodni umjetnici.

O autorici izvještaja: Magistrirala nove medije (HEAA, University of Applied Science), kao i interdisciplinarni postdiplomski studij "Critical, Curatorial, Cybermedia" (Ecole superieure des beaux arts) u Ženevi. Tokom 2006/2007 gostujući je predavač na Internacionalnom univerzitetu Sarajevo.