Inicijativa Kultura 2020 - Saopštenje za javnost

Inicijativa Kultura 2020 - Saopštenje za javnost

21.03.2015 - 09:03

Saopštenje inicijative Kultura 2020 povodom imenovanja nekompetentnih kandidata za nove ministre za kulturu

Povodom vijesti o završetku procesa imenovanja Vlada i ministara na svim administrativnim nivoima u BiH, Koordinacioni odbor inicijative Kultura 2020, neformalne mreže kulturnih radnika/ca BiH, smatra da je praksa imenovanja nestručnih i nekompetentnih osoba na ministarska mjesta krajnje pogubna za sektor kulture u Bosni i Hercegovini. Upravo je činjenica da se na najviše pozicije, kako u ministarstvima, tako i javnim ustanovama kulture biraju politički podobni ljudi, bez ikakvih profesionalnih referenci ili dodirnih tačaka sa sektorom kulture, razlog za katastrofalno stanje u kojem se nalazi sektor kulture u Bosni i Hercegovini.

Smatramo da je ovakva praksa političkog kadroviranja sramotna te zahtijevamo od  novoimenovanih kandidata za ministre kulture da sami odustanu od predloženih pozicija za koje nisu kompetentni, jer njihove kandidature nemaju dobar odjek u struci. Istovremeno, pozivamo sve buduće ministre kulture u cijeloj BIH da odmah nakon imenovanja, u najkraćem roku, javnosti na uvid dostave plan i program rada resornih ministarstava za naredni period, te predstave konkretne mjere kojima namjeravaju oživjeti umrtvljeni i potpuno marginalizirani sektor kulture u našoj zemlji.

Članovi Koordinacionog odbora inicijative Kultura 2020

 

Selma Spahić                                                 Dino Mustafić 
Jasmila Žbanić                                               Nenad Novaković
Sanin Milavić                                                 Ferida Duraković 
Damir Imamović                                            Tanja Miletić Oručević 
Asja Krsmanović                                            Aida Vežić
Esad Delibašić                                               Slavica Hrnkaš
Dženan Jusufović                                          Aida Čengić
Nemanja Čađo                                              Andrej Bereta
Kumjana Novakova                                       Mirsad Sijarić
Ines Tanović                                                 Amila Ramović
Oliver Jović                                                   Jovan Marjanović