INFORMATOR: U Den Haagu održana konferencija o kulturnoj komponenti vanjske politike EU-a

INFORMATOR: U Den Haagu održana konferencija o kulturnoj komponenti vanjske politike EU-a

28.03.2007 - 06:44

Početkom marta u Den Haagu je održana konferencija "Diversity makes the difference".

Na ovoj konferenciji su predstavnici kulturnog sektora uputili poziv za intenziviranje kulturne kooperacije između Evropske unije i tzv. "trećih zemalja" kao važnog dijela vanjske politike Unije.

Ovaj poziv je pozitivno prihvaćen od strane nekoliko prisutnih policy makera iz Brusselsa prisutnih na konferenciji i sada se očekuju sljedeći koraci u procesu lobiranja i zagovaranja "Haških preporuka", dokumenta koji je nastao kao rezultat konferencije.
 
Kultura je dugo vremena bila zanemaren aspekt tzv. "Evropskog projekta", ali kako je naglasio Jan Figel, evropski komesar za obrazovanje, kulturu i sport, u svom govoru na konferenciji, "kultura postaje sve važnija oblast zbog njenog povećanog uticaja". Naveo je primjer UNESCO Konvencije o kulturnoj raznolikosti koja je stupila na snagu u proljeće 2007. godine koja predstavlja novi međunarodni okvir za kulturnu razmjenu sa "trećim zemljama" i važan korak na putu integracije kulture u vanjske poslove Evropske unije. Naročito je važna uloga kulture i obrazovanja kao instrumenata za preveniranje konflikta, pa je zatražen sistematičniji pristup kulturi unutar politika i instrumenata EU-a.
 
Nekoliko govornika na konferenciji je istaklo da je kultura neodvojivi dio vanjske politike, što je argument za njeno ozbiljnije i direktnije uključivanje. Konsekvence zanemarivanje "interkulturnih kompetencija" i nepoštivanja kulturnih raznolikosti, navedeno je, vode iznimno teškim konfliktnim situacijama, poput one na Bliskom Istoku ili na Balkanu, pa je snažno uključivanje kulture u vanjsku politiku EU danas potrebnije nego ikada prije.
 
Naravno, zajednička Evropska međunarodna kulturna politika neće na bilo koji način zamijeniti ili ugroziti postojeće kulturne politike i međunarodne aktivnosti pojedinačnih zemalja članica EU-a. Stoga "Haške preporuke" koje su usvojene na kraju konferencije "Diversity makes the Difference" predlažu taj novi i odgovarajući okvir koji će omogućiti Vijeću Evrope, Evropskoj komisiji i Evropskom parlamentu da razviju snažnu kulturnu komponentu vanjske politike Unije.
 
Nadamo se da će u godini kada EU slavi 50 godina postojanja i tokom sljedeće godine koja je proglašena Evropskom godinom interkulturnog dijaloga, "Haške preporuke" usitinu postati dijelom važne agende evropskih birokrata u Brussels-u.
 
 Konferenciju su organizovali Evropska kulturna fondacija (ECF) iz Amsterdama, Goethe Institute Amsterdam i holandski Service for International Cultural Activities (SICA). Predstavnici "AKCIJE" prisustvovali su konferenciji posredstvom programa Step Beyond ECF-a.