GODIŠNJA SKUPŠTINA MREŽE KULTURA 2020

GODIŠNJA SKUPŠTINA MREŽE KULTURA 2020

21.12.2016 - 14:08

U petak, 16. decembra 2016., održana je godišnja skupština mreže Kultura 2020. Tom prilikom, Umjetnička galerija BiH u Sarajevu, ugostila je protagoniste iz kulturnog sektora iz Banja Luke, Bihaća, Bugojna, Goražda, Konjica, Mostara, Prijedora, Sarajeva, Travnika, Tuzle i Zenice. 

Skupština je otvorena predstavljanjem svih gostiju, kako sadašnjih članica Mreže, tako i institucija i kulturnih radnika koji tek razmatraju pristupanje. Ispred UG Akcija Sarajevo, koje tehnički koordinira radom mreže, Nebojša Jovanović i Aida Kalender podnijeli su izvještaj o dosadašnjim aktivnostima Kulture 2020. Među njima se posebno izdvajaju aktivnosti na zagovaranju izrade kulturne strategije na svim nivoima vlasti na kojima se izdvajaju pojedina sredstva za kulturu, s posebnim naglaskom na kantonalni i gradski nivo u 2016. godini.

Nebojša Jovanović, tehnički koordinator mreže K2020

Skupština se nastavila prezentacijom Adisa Arapovića, konsultanta za javno zagovaranje iz Centra civilnih inicijativa, o problematičnim aspektima imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru u BiH. Na taj način je otvorena tema departizacije u javnom kulturnom sektoru, kojom će se mreža Kultura 2020 baviti u 2017. godini.    

Adis Arapović, konsultant za javno zagovaranje, CCI 

Glavni dio Skupštine predstavljala je plenarna rasprava u kojoj je učešće uzela većina prisutnih. Među diskutiranim temama našli su se i: načini još boljeg uvezivanja članica Mreže, kao i njezina decentralizacija; skeptičnost prema umrežavanju u kulturi općenito; javno-civilna partnerstva u kulturnom sektoru; mogućnost zauzimanja i upotrebe nekih neiskorištenih javnih prostora za kulturne programe; stanje nezavisne kulturne scene i dr.

Dženan Jusufović, direktor Međunarodne galerije portreta Tuzla i član mreže K2020 

Rasprava je urodila zaključcima o aktivnostima Kulture 2020 u 2017. godini. Jedan od prioritetnih zadataka je što obuhvatnije mapiranje kulturnog sektora u BiH, čiji bi rezultati bili javno dostupni posredstvom odgovarajuće web platforme. Skupština je podržala kampanju o negativnim učincima departizacije u kulturnom sektoru, te izgradnju čvršćih i funkcionalnijih veza između javnog i nezavisnog kulturnog sektora. Kao apsolutni prioritet, učesnici su ipak izdvojili neophodnost da same članice Mreže što aktivnije uzajamno komuniciraju i sarađuju.