Godišnja skupština inicijative Kultura 2020

Godišnja skupština inicijative Kultura 2020

02.10.2017 - 18:17

Na danas održanoj Skupštini inicijative Kultura 2020, Umjetnička galerija BiH u Sarajevu ugostila je kulturne aktere iz Bugojna, Doboja, Mostara, Pala, Sarajeva, Travnika i Zenice. Koordinacioni odbor Mreže predstavio je teme koje vidi kao prioritetne u predstojećem periodu, kako za rad K2020, tako i kulturni sektor u cjelini. 

Spisatelj Mirko Božić govorio je o programu Evropska prijestonica kulture, na koji se uskoro planiraju kandidirati Banja Luka i Mostar. Skupština je pozvala sve kulturne aktere u zemlji da razmotre učešće u kandidaturama Mostara i Banja Luke za titulu EPK 2024.

Dramaturginja Asja Krsmanović je podsjetila na važnost što detaljnijeg mapiranja kulturnog sektora u BiH, te je zaključeno da kreiranje registra aktivnih kulturnih organizacija i ustanova ostaje jedan od prioritetnih zadataka Mreže.

Pozorišni pedagog Oliver Jović govorio je iskustvu rada na kulturnoj strategiji Srednjobosanskog kantona. Skupština se složila s nastavkom zagovaranja izrade kulturnih strategija na kantonalnom i gradskom nivou, te predložila inoviranje akcionog plana za državnu strategiju.

Umjetnik Andrej Bereta govorio je o inicijativi Prijedorske razvojne agencije (PREDA) da u tom gradu otvori hub u kome bi bilo mjesta i za kulturu. Dok hubovi po pravilu nastaju u komercijalnom ili civilnom sektoru, iza ovog stoji javna (gradska) administracija, te će biti zanimljivo vidjeti hoće li ponuditi mogućnost javno-civilnog partnerstva, kada je riječ o kulturnom sadržaju.

Tema koja je izazvala najživlju raspravu jeste nepostojanje sistematskog konfinansiranja projekata bh. kulturnjaka u okviru EU programa Kreativna Evropa, od strane bh. vlasti. Skupština je zato predložila uspostavljanje odgovarajućih fondova za kofinansiranje ovih projekata na svim administrativnim nivoima koji finansiraju kulturu. Iz istog razloga je predloženo i oslobađanje ovih projekata od PDV-a, kao i zagovaranje da se i komercijalni sektor (banke, medijske kuće, telekom operateri i dr.) pridruži njihovom finansiranju.

Neformalna mreža pokrenuta 2015. godine, Kultura 2020 okuplja kulturne aktere za koje su solidarnost i koordinacija neophodni preduslovi za sistemske promjene u sektoru kulture. Inicijativa u kulturi vidi javno dobro, te se temelji na strateškom planiranju i transparentnosti rada svih aktera u sektoru kulture.