BH. GRADOVI UOČI KANDIDATURE ZA EPK

BH. GRADOVI UOČI KANDIDATURE ZA EPK

19.12.2016 - 15:59

U petak, 16. decembra 2016., pred mnogobrojnom zainteresiranom publikom iz kulturnog sektora BiH, kao i predstavnicima gradskih uprava i ministarstava kulture u BiH, održana je javna tribina „Uzavreli gradovi: Evropska prijestonica kulture u BiH“

Foto: Predrag Krstović

Javnom tribinom se ponovo povela priča o mogućnosti bh. gradova da se već naredne godine kandiduju za Evropsku prijestonicu kulture u BiH te su svi prisutni informirani o šansama koje nudi titula EPK. U tom pogledu je bilo značajno gostovanje predstavnika EPK tima Novog Sada Lazara Jovanova, grada koji je osvojio titulu za 2021. godinu.

Lazar Jovanov, član EPK tima Novi Sad 2021

Jovanov je opisao proces kandidature za Novi Sad, te istaknuo da je aplikacija u jednom trenutku bila tako radikalno promijenjena da je morala biti napisana iznova, za samo pola godine. Slogan kandidature Novog Sada glasi „novi mostovi“, i njime se želi redefinirati identitet grada. Prema Jovanovu, program Evropske prijestonice kulture, iako nije svemoguć, ipak može ponuditi svojevrsan model kulturološke paradigme. Program EPK mora imati podršku svih nivoa vlasti, što je jedan od važnih uslova koje traži Evropska komisija. Jovanov je i naglasio da je EPK tim u pripremi kandidature imao potpunu autonomiju od političkih struktura: veoma je važno da one ne ulaze u proces samog pisanja aplikacije. Veoma je važno i uspostavljanje kontakta i suradnja s drugim prijestonicama kulture.

Hazim Begagić, direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i moderator tribine, podsjetio je prisutnu publiku na početak informativne kampanje o programu EPK i strateškom planiranju u sektoru kulture koju je Udruženje „Akcija“ započelo sličnom tribinom u maju, o.g., a na kojoj je predstavljena kandidatura Grada Rijeke. Upravo zbog važnosti strateškog planiranja u kulturi, gosti tribine su bili i autori kulturne strategije Novog Sada Ivana Volić i Goran Tomka. 

Hazim Begagić, direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i kulturni menadžer

PROCES ISPRED REZULTATA

Ivana Volić je podsjetila na to da strategija koju su pisali nije imala preteču tog tipa u Novom Sadu, kao i na sve druge važne korake koji su prethodili finalnoj izradi dokumenti. 
„Pre samog procesa pisanja strategije odlučili smo da obavimo jedno dubinsko, terensko istraživanje u stanju kulture“, istaknula je Volić. Tokom samog procesa istraživanja obavili su razgovore sa predstavnicima javnih ustanova kulture i nezavisnog kulturnog sektora, kao i građanima Novog Sada, te su kreirali web platformu Baza Kulture koja je predstavljala začetak participativnog uključivanja građana u proces izrade dokumenta.

Ivana Volić, ko-autorka kulturne strategije Novog Sada

Autori kulturne strategije Novog Sada su pokušali da promijene način razmišljanja o kulturnoj politici, te ono što je važno i što je posebno u ovom dokumentu je i činjenica da strateški dokument nisu kreirali samo kulturni eksperti nego i širi krug kulturnih aktera u ovom gradu.  

S druge strane, Goran Tomka je govorio o važnosti samog procesa izrade strateškog dokumenta kroz koji se povezuju svi akteri, kako građani i stručna javnost tako i donosioci političkih odluka, te zaključio kako je proces kojim se ide ka izradi kulturne strategije važniji od samog rezultata, odnosno dokumenta kao takvog.  

Goran Tomka, ko-autor kulturne strategije Novog Sada

„Kada god pristupamo ili strateškim dokumentima ili projektima ovog tipa, imamo potpuno pogrešan set pretpostavki šta su ti dokumenti i šta oni znače. Taj set pretpostavki kreira jednu vrstu fokusa na samom rezultatu: važno je da imamo kulturnu strategiju. Mislim da se u svim tim procesima ostavlja malo prostora za proces, a puno fokusa i interesovanja i sredstava za te finalne rezultate“, zaključio je Tomka. 

POZORIŠNE PREDSTAVE SU POSJEĆENIJE NEGO SPORTSKE

Objašnjavajući zašto se Gradska uprava Zenice odlučila kandidirati za titulu EPK, Zijad Softić, načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti i socijalnu zaštitu Grada Zenice, istaknuo je potrebu za redefinicijom identita grada koji je od industrijskog postao post-industrijski. Ta promjena će ujedno biti temelj za priču o Zenici koja će činiti srž aplikacije.

Zijad Softić, načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti i socijalnu zaštitu Grada Zenice 

„Pozorišne predstave u Zenici su posjećenije nego sportske priredbe“, naglasio je Softić, te još dodao da će se kultura moći još izdašnije podržati. Softić je podsjetio da je kulturna strategija Zeničko–dobojskog kantona jedini dokument ove vrste u Federaciji BiH, te da se na njegovim osnovama planira kulturna strategija Grada Zenice, za čiju izradu je već formiran i tim. Upravo kultura, prema Softiću, može pomoći da se Zenica transformira u moderan grad. 

KULTURNE STRATEGIJE SU NEOPHODAN USLOV ZA POVLAČENJE SREDSTAVA IZ EU FONDOVA 

Biljana Čamur-Veselinović, pomoćnica Ministra za nauku i kulturu pri Ministarstvu civilnih poslova BiH

Biljana Čamur-Veselinović je podsjetila koliko je bilo važno da se donese kulturna strategija na državnom nivou, jer je upravo postojanje tog dokumenta omogućilo BiH da povuče značajna sredstva iz predpristupnih fondova Evropske unije. Također je pozdravila izradu kulturnih strategija na gradskom nivo: „Vjerujem da gradovi imaju potencijal i da se mogu kvalitetno pripremiti. Vjerujem da će pored Zenice biti još gradova, da će konkurenicja biti jaka i doprinijeti da samim tim dođe do jednog dobrog i kvalitetnog programa.“ 

Hazim Begagić je posjetitetlje i paneliste podsjetio da je Ibrahim Spahić pokrenuo inicijativu da Sarajevo stekne titulu EPK i prije nego je BiH stekla mogućnost učešća u programu.

Ibrahim Spahić, predsjednik Međunarodnog centra za mir 

Spahić je ukratko opisao tu inicijativu, te pozvao i ostale gradove da se kandidiraju: „Ja sam pročitao jedan komentar, na osnovu moga zahtjeva da se obnovi kandidatura Sarajeva, da se pozovu svi gradovi da učestvuju u konkurenciji kako bi i kandidatura Zenice i bilo kojeg drugog grada dobila jedan kvalitet, jer je to najvažnije u procesu ovog dijela kandidovanja.“ 

AKO GRAD SARAJEVO NE ŽELI DA SE KANDIDUJE ZA EPK, KANTON SARAJEVO JE SPREMAN ZA TAJ KORAK 

Mirvad Kurić, ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo 

Tribini je prisustvovao i ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Mirvad Kurić, koji je naglasio da je Kanton Sarajevo spreman da aplicira za titulu EPK pod uslovom da Evropska komisija odobri da Kanton može aplicirati umjesto Grada Sarajeva, te naglasio da mu je drago da se i Zenica odlučila na kandidaturu. „Mi smo svjesni koliko bi nam značilo da te godine budemo Evropska prijestonica kulture i koliko bi finansijskih sredstava povukli i sa programskog i sa infrastrukturalnog aspekta“, rekao je ministar Kurić. Također je kazao da će sredstva za izradu kulturne strategije Kantona Sarajevo biti izdvojena već u 2017. godini, te je pozvao Grad Sarajevo da se izjasni želi li se kandidovati za Evropsku prijestonicu kulturu.