"Arts 2 Business Seminar"

"Arts 2 Business Seminar"

08.01.2007 - 17:55

"Akcija Sarajevo" u saradnji sa Fund for Arts and Culture in Central and Eastern Europe organizirala je četverodnevni seminar na temu lobiranja u sferi kulture i partnerstva kulture i business sektora.

Na seminaru su učestvovali direktori i vodeći ljudi kulturnih organizacija iz cijele BiH (nezavisnih i javnih), te slobodni umjetnici.

Više od 30 polaznika seminara je od trenerica Sally Yerkovich i Lyndel King učilo o tehnikama zagovaranja i lobiranja, pisanju sponzorskih pisama i projekata, a predstavljeni su i američki primjeri uspješne saradnje kulture i biznisa. Izuzetno veliki interes kulturnih djelatnika iz cijele BiH za seminar "Arts 2 Business" pokazuje da je sektoru kulture u našoj zemlji neophodna dodatna edukacija da bi osnažili kapacitete za kontinuirano uspješno djelovanje.