Akcija Sarajevo partner u EU projektu

Akcija Sarajevo partner u EU projektu

08.01.2012 - 17:18

Akcija Sarajevo je partner u EU projektu pod nazivom “Evaluation of Cultural Policies and EU funded programs as Promoters of Cultural Diversity and Intercultural Dialogue in the Balkans/Southeast Europe (SEE)“. 

Akcija je zajedno u projektu s vodećom organizacijom PAC Multimedia iz Skopja (Makedonija), te partnerskom organizacijom Kulturdokumentation iz Beča (Austrija). 

Cilj projekta je osnaživanje regionalnog uticaja kulturnih politika i programa na promociju kulturne raznolikosti i interkulturnog dijaloga u 5 zemalja Balkana/Jugoistočne Evrope (Makedonija, BiH, Hrvatska, Srbija i Crna Gora). Projektom se namjerava organizirati kompilacija i sistematizacija postojećih podataka o kulturnim politikama i programima od važnosti za promociju kulturne raznolikosti i interkulturnog dijaloga u regionu; nastoji uključiti različite stakeholdere u procesu participativne analize i evaluacije učinaka kulturnih politika i programa koji promovišu kulturnu raznolikost i interkulturni dijalog, te da obezbijedi preporuke za efektivnije planiranje i razvoj kulturnih politika u ovim oblastima.
 
Akcija Sarajevo će u sklopu ovog projekta, u martu 2013. organizirati regionalni sastanak eksperata, pet seminara u BiH, te biti dijelom uređivačkog tima na regionalnom web portalu posvećenom kulturi kao promotoru kulturne raznolikosti i interkulturnog dijaloga.
 
Ovaj regionalni portal predstavljaće svojevrsnu bazu podataka u kojoj će se pohraniti i organizirati postojeći podaci o programima i politikama u oblasti kulturne raznolikosti i interkulturnog dijaloga, koji će na taj način postati dostupnim za razmjenu.

Još jedan od rezultata ovog projekta biće i izvještaj o učinku kulturnih politika i programa u oblasti kulturne raznolikosti i interkulturnog dijaloga u regionu, kojeg će, zajedno sa preporukama najvažnijim stakeholderima, sačiniti renomirani eksperti u oblasti kulturne politike iz regiona. Projekt će pratiti niz događaja namijenjenih širenju informacija o projektu i nalazima izvještaja.