AKCIJA SA SARADNICIMA KREIRALA NOVU WEB STRANICU ZEMALJSKOG MUZEJA BIH

AKCIJA SA SARADNICIMA KREIRALA NOVU WEB STRANICU ZEMALJSKOG MUZEJA BIH

31.03.2016 - 13:26

Danas je  u prostorijama Zemaljskog muzeja BiH,  s početkom u 12 sati, zvanično predstavljena nova web stranica Muzeja na adresi zemaljskimuzej.ba. Ovom prilikom, prisutnima su se obratili Joseph Guntern, direktor za saradnju pri Ambasadi Švicarske u BiH, Aida Kalender i Nebojša Jovanović iz Udruženja Akcija, te v.d. direktora Zemaljskog muzeja BiH Mirsad Sijarić. 

Funkcionalnu i modernu web prezentaciju Zemaljskog muzeja osmislio je i producirao tim udruženja Akcija, web developeri iz Pauze sa velikim brojem saradnika, a njenu realizaciju podržala je Vlada Švicarske i Fond otvoreno društvo BiH.  Proces izrade web stranice Muzeja trajao je više mjeseci, a sadržaj na stranici kreirali su kustosi Zemaljskog muzeja i fotograf Zijah Gafić, dok je konceptualnu, tehničku i uredničku podršku obezbijedio tim udruženja Akcija. 

Web stranica Zemaljskog muzeja je interaktivna platforma koja pruža uvid u najreprezentativnije predmete iz bogatih kolekcija i izložbi Muzeja. Posebno su atraktivne i tehnološki inovativni 3D modeli dvanaest predmeta sa svih odjeljenja Muzeja. 3D modele muzejskih objekata realizirao je Zijah Gafić uz tehničku podršku renomirane kompanije Autodesk koja istu podršku daje Smithsonianu jednom od najpoznatijih muzeja na svijetu, koji je i pionir 3D digitalizacije u muzejskom sektoru.

Eksperiment sa 3D modelima artefakata nastao tokom izrade web stranice Muzeja, je, prema riječima Aide Kalender, programske direktorice Akcije, početak jednog velikog i opsežnog projekta 3D digitalizacije kojim Zemaljski muzej BiH pravi korak prema budućnosti muzeologije.

Produkcija nove web stranice Zemaljskog muzeja BiH predstavlja nastavak uspješne saradnje sa udruženjem Akcija, započete tokom kampanje «Ja sam Muzej». «Ova saradnja je primjer jakog civilno-javnog partnerstva u sektoru kulture, što je i jedan od ciljeva Strategije kulturne politike u BiH», naglasila je Kalender.