Akcija dio konzorcija za projekat Horizon2020

Akcija dio konzorcija za projekat Horizon2020

24.01.2017 - 13:33

Udruženje Akcija iz Sarajeva dio je projektnog konzorcija kojeg sačinjava 15 organizacija iz cijele Evrope koji priprema projekat u oblasti kulturnog nasljeđa za aplikaciju na program Horizon2020 pod nazivom SPARC- Social Innovatin and Participatory Approaches for a Resilient Cultural Heritage“. Lista svih partnera uključenih u SPARC projekat su: DUTCH RESEARCH INSTITUTE FOR TRANSITIONS BV (NL), LABARATORIJA ZA DRUSTVENE INOVACIJE  (HR), ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA DI BOLOGNA (IT), UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM (NL), FUNDACAO DA FACULDADE DE CIENCIAS DA-INIVERSIDADE DE LISBOA FP(PT), Europese Culturele Stichting (aka European Cultural Foundation) (NL), ICLEI EUROPEAN SERETARIAT GMBH (ICLEI EUROPASEKRETARIAT GMBH) (DE), MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO SA (ES), SVEUCILISTE JURJA DOBRILE U PULI (HR), GLOBAL ECOVILLAGE NETWORK OF EUROPE EV – GEN EUROPE (ES), Centro de Animacao Rural para a Mobiilzacao e Expressao dos Neuronios (C.A.R.M.E.N) (PT), EMCA EMPRESA MUNICIPAL DE AMBIENTEDE CASCAIS EM SA (PT), COMITATO URBAN CENTER BOLOGNA (IT), Evropa Nostra Srbija (Europa Nostra Serbia) (SR).  U sklopu pripreme projekta, biće održano nekoliko radnih sastanaka u zemljama partnera u konzorciju (Portugal, Italija, Holandija, Belgija), te pripremne aktivnosti u svakoj od država koje obuhvataju radne sastanke i radionice sa glavnim protagonistima sektora kulturnog nasljeđa. Pripremu projekta podržava vodeći partner u konzorciju, te Ministarstvo civilnih poslova BiH kroz projekat podrške pripremi projekata za pozive za program Horizon2020.