MISIJA

MISIJA

 

Akcija promovira kulturu kao javno dobro fokusirajući se na njen potencijal za društvenu koheziju, emancipaciju, obrazovanje kao i značaj njene uloge za ekonomski razvoj države i društva u cjelini.