Uspostava Deska za Kreativnu Europu u BiH: analiza i preporuke

Aktuelno

Uspostava Deska za Kreativnu Europu u BiH: analiza i preporuke

26.03.2015 - 11:34
Kategorija: 
Publikacije

Ovaj dokument predstavlja analizu programa Kreativna Europa i modela ustrojstva i rada Deskova za Kreativnu Europu

Naziv: Uspostava Deska za Kreativnu Europu: analiza i preporuke

Autori publikacije: Akcija policy team 

Sarajevo, mart 2015.
 

BiH je potpisala Sporazum sa EU o pristupanju programu Kreativna Europa 22. 07. 2014. godine i time obezbijedila pravne i administrativne pretpostavke da se bh. sektor kulture i  audiovizuelnih djelatnosti nastavi natjecati za sredstva iz EU fondova, što je ujedno prvi preduslov za učešće u Programu. 

Desk za Kreativnu Europu  uspostavljaju sve članice programa s ciljem promocije i podrške kulturnom i audiovizuelnom sektoru da apliciraju s projektima u okviru EU programa Kreativna Europa. Drugi i treći preduslov (finansijka podrška  i stručno-tehnička podrška) još uvijek nisu obezbjeđeni i to će se sigurno negativno odraziti na uspješnost učešća BiH u Programu.

Različita su iskustva zemalja EU i u našem regionu, negdje te službe funkcioniraju pri državnim agencijama, a negdje se država opredijelila za angažman nezavisnog sektora. Sva iskustva, i ona nama najbliža iz regije, pokazuju da je moguće povući i deset puta više sredstava od ulazne karte uz uspostavu funkcionalnog i operativnog Deska za oba potprograma - Kultura i Mediji.  

Ovaj dokument nudi kraću analizu programa Kreativna Europa i modele funkcionalnog i operativnog ustrojstva i rada Deska te preporuke za njegovo uspostavljanje i funkcionalan rad u BiH. 

Ova analiza je kreirana kroz projekat održivosti civilnog društva u Bosni i Hercegovini koji realizuju Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a koji je podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Vlade Velike Britanije.

Partneri u projektu: Fondacija Mediacentar Sarajevo (FMC)