Publikacija "Evropska prijestonica kulture - šansa za strateški razvoj kulture u BIH"

Aktuelno

Publikacija "Evropska prijestonica kulture - šansa za strateški razvoj kulture u BIH"

13.05.2016 - 14:22
Kategorija: 
Publikacije

Ovom publikacijom Udruženje AKCIJA označava početak informativne kampanje koja želi skrenuti pažnju bosanskohercegovačke javnosti na potencijale Evropske prijestonice kulture (EPK), najznačajnijeg programa Evropske unije u oblasti kulture.

Naziv: Evropska prijestonica kulture - šansa za strateški razvoj kulture u BiH

Autori publikacije: Akcija policy team

Sarajevo, maj 2016. 

Posebno želimo potaknuti široki krug protagonista kulturnog života u zemlji – radnice i radnike u kulturi, kulturne organizacije i institucije, poduzetnike i menadžere u kulturi, političare i administraciju u javnom dijelu sektora, kao i sve građanke i građane koji su zainteresirani za razvoj kulturnog života svoga grada – da razmotre mogućnost učešća gradova iz BiH u Programu. EPK poziva na strateško i dugoročno promišljanje kulture, uključujući aktivno u taj proces kulturnjake, građane i gradsku administraciju, što je pristup koji se poklapa s vizijom AKCIJE, te principima djelovanja KULTURA 2020, mreže kulturnih radnika i radnica u BiH.

Gradovi iz Bosne i Hercegovine dugo vremena nisu imali pravo učešća u programu EPK, jer zemlja nije članica EU, niti je bila u procesu prijema u EU. Ipak, najnovijim izmjenama Programa iz 2014. godine, i gradovi iz država kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja stekli su pravo da konkurišu za status Evropske prijestonice kulture.

Prvi grad iz ove grupe zemalja trebao bi ponijeti titulu EPK 2021. godine. Bosanskohercegovački gradovi su propustili priliku da se prijave za tu godinu, ali im i dalje ostaje mogućnost prijave za 2024., 2027., 2030. i 2033. godinu. Zato se ova publikacija fokusira na postupke i kriterije koji vrijede za potencijalne aplikante iz BiH.

Ova analiza je kreirana kroz projekat održivosti civilnog društva u Bosni i Hercegovini koji realizuju Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a koji je podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Partneri u projektu: Fondacija Mediacentar Sarajevo (FMC)