Preporuke za poboljšanje stanja u kojem se nalazi Zemaljski muzej BiH

Aktuelno

Preporuke za poboljšanje stanja u kojem se nalazi Zemaljski muzej BiH

13.08.2015 - 17:25
Kategorija: 
Publikacije

Ovaj dokument predstavlja analizu i preporuke za poboljšanje stanja u kojem se nalazi Zemaljski muzej BiH.

Autori publikacije: Akcija policy team

Sarajevo, juli 2015.

Zemaljski muzej BiH, osnovan 1888. godine, jedna je od sedam institucija od značaja za BiH, koje nemaju riješen pravni status. Niti jedan organ vlasti u BiH nije preuzeo osnivačka prava Zemaljskog muzeja zbog čega se muzej našao u najtežoj situaciji od njegovog osnivanja. Zbog takvog stanja, Muzej je zatvorio vrata za javnost 04. oktobra 2012. godine.

Shodno ustavnoj podjeli nadležnosti, utvrđenoj Aneksom IV Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kultura je prepuštena nižim nivoima vlasti - entitetima i kantonima. Rezultat toga je 14 državnih organa vlasti koji u svojoj nadležnosti imaju oblast kulture, nepostojanje državnih propisa i neujednačenost postojećih.
I pored ustavno i zakonski propisane obaveze državnih organa da riješe pravni status odnoso preuzmu osnivačka prava Zemaljskog muzeja BiH, do danas ni jedan nivo vlasti to nije uradio. Nepreuzimanje osnivačkih prava za sobom povlači i nemogućnost zakonitog imenovanja organa upravljanja i rukovođenja ove institucije.

Međutim, imajući u vidu ustavnu podjelu nadležnosti, a posebno političku atmosferu koja vlada u BiH, nije za očekivati da bi se u skorije vrijeme mogao dobiti Zakon o Zemaljskom muzeju na državnom nivou.

Privremeno rješenje bi u takvom slučaju moglo biti postizanje političkog dogovora više nivoa vlasti (država-entiteti-kantoni-općine-grad) uz pisanu garanciju i jasno preciziranim iznosima o grantovskom sufinanciranju do konačnog rješenja pravnog statusa. Na ovaj način bi se privremeno riješilo finansiranje Zemaljskog muzeja BiH, ali i ostalih šest institucija kulture sa nerješenim pravnim statusom. U međuvremenu, svi relevantni politički akteri bi se obavezali da aktivno rade na donošenju Zakona o ZM na državnom nivou, a dobar primjer za to može biti rješavanje pitanja Arhiva BiH 2001. godine kojem je donošenjem Zakona o arhivskoj građi i Arhivu BiH osiguran pravni kontinuitet njegovog postojanja.
 

Ovaj dokument nudi kraću analizu pravno-finansijskog statusa Zemaljskog muzeja BiH s preporukama za uspostavljanje modela sistemskog finansiranja ove insitucije.


Ova analiza je kreirana kroz projekat održivosti civilnog društva u Bosni i Hercegovini koji realizuju Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a koji je podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Partneri u projektu: Fondacija Mediacentar Sarajevo (FMC)