Mapiranje problema sektora kulture u četiri grada u BiH

Arhiva

Mapiranje problema sektora kulture u četiri grada u BiH

06.12.2006 - 19:43
Kategorija: 
Publikacije

Izvještaj dijagnosticira stanje kulturnog sektora i ključne probleme u institucijama kulture u četiri grada u BiH.

Naziv: Kulturni sektor u Banja Luci, Mostaru, Sarajevu i Tuzli
Dijagnosticiranje stanja kulturnog sektora, identifikacija ključnih problema u radu kulturnih institucija i organizacija i mogućih rješenja (na osnovu mišljenja kulturnih djelatnika u ovim gradovima)

 

Istraživanje i izvještaj: MEDIACENTAR Sarajevo, 2006
Autorica: Adla Isanović

Na zahtjev i u saradnji sa organizacijom AKCIJA Sarajevo – Agencija za kulturni razvoj Sarajevo, Mediacentar Sarajevo je, u okviru projekta pod nazivom “Kulturtreger XXL”, sproveo istraživanje koje za cilj ima prikupljanje relevantnih podataka o stanju i potencijalima kulturnog sektora u četiri grada u Bosni i Hercegovini i to na osnovu mišljenja predstavnika tri ciljne grupe. Ciljne su grupe predstavljali sami kulturni djelatnici i to: predstavnici javnih institucija kulture, predstavnici nevladinih organizacija u kulturi i nezavisni kulturni djelatnici. Fokus grupe su provedene u Banja Luci, Tuzli, Mostaru i Sarajevu.

Osnovni ciljevi projekta koji je obuhvatio realizaciju diskusija sa kulturnim djelatnicima bili su:

1. prikupiti informacije o stanju javnih institucija i nevladinih organizacija u oblasti kulture, mapirati probleme i moguće uzroke takvog stanja, njihove posljedice po efikasnost rada kulturnih djelatnika;
2. elaborirati odnos vlasti prema javnim institucijama i nevladinim organizacijama u kulturnom sektoru, mapirati ključne karakteristike tog odnosa;
3. prikupiti komentare i sugestije učesnika, predstavnika sektora vezanih za moguća sistemska rješenja identificiranih problema.

Istraživanje je bilo dijelom projekta Kulturtreger XXL koji je za cilj imao aktualiziranje pitanja kulturne politike u Bosni i Hercegovini.