Kulturni menadžment u institucijama kulture u BiH i i analiza njihovih potreba

Arhiva

Kulturni menadžment u institucijama kulture u BiH i i analiza njihovih potreba

09.09.2011 - 02:22
Kategorija: 
Publikacije

Izvještaj analizira stanje u oblasti kulturnog menadžmenta u institucijama kulture u BiH.

Naziv: Izvještaj o stanju u oblasti kulturnog menadžmenta, kulturnih institucija i organizacija u Bosni i Hercegovini i analiza njihovih potreba
 

Istraživanje proveli i izvještaj sačinili: PAC Multimedia Skopje u partnerstvu s Akcija Sarajevo, 2011. godine
Autorice: mr. Violeta Simjanovska i mr. Aida Vežić
Tim za podršku: mr. Katerina Mojancevska i mr. Aida Vežić

U okviru MDG-F programa u Bosni i Hercegovini „Kultura za razvoj – Unapređenje interkulturalnog razumijevanja u Bosni i Hercegovini“, koji je zajednička inicijativa UNDP, UNESCO i UNICEF, i koji je finansiran kroz Španski Fond za postizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva, pruža se podrška sektoru kulture u Bosni i Hecegovini (BiH) da se izvrši analiza trenutnih praksi u oblasti kulturnog i umjetničkog menadžmenta BH kulturnih institucija. Provoditelj ovog dijela programa je CIU Multimedia (Centar za izvedbene umjetnosti) iz Skoplja, u partnerstvu sa organizacijom Akcija Sarajevo.
CIU Multimedia u partnerstvu sa organizacijom Akcija Sarajevo je u periodu mart-april 2011. godine proveo istraživanje stanja u oblasti menadžmenta kulturnih institucija i organizacija u Bosni  Hercegovini (BiH) u cilju identificiranja praksi, glavnih problema i potreba u oblasti kulturnog menadžmenta i identificiranja trening potreba na osnovu kojih će se dizajnirati edukativni program za izgradnju kapaciteta u oblasti kulturnog i umjetničkog menadžmenta. Tokom cijelog ovog perioda, u procesu su bila aktivno uključena i nadležna entitetska ministarstva, odnosno Ministarstvo kulture i sporta FBiH i Ministarstvo prosvjete i kulture RS, u koordinaciji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, kao i glavni donator projekta, MDGF program „Kultura za razvoj“.
Istraživanje se sastojalo od razgovora (intervjua) sa direktorima/cama institucija i organizacija kulture, koje su se odazvale pozivu za učešće u projektu, od analize upitnika za samo-procjenu kapaciteta neophodnih za kvalitetno upravljanje kulturnim institucijama, analize internet stranica institucija koje čine uzorak u istraživanju, te analize postojećih dokumenata u oblasti kulturnog menadžmenta u Bosni i Hercegovini (BiH) i situacije u kulturnom sektoru u BiH. 

Cilj projekta jeste izgraditi dodatni kapacitet za kvalitetan kulturni menadžment u Bosni i Hercegovini. Kao uzor i inspiracija koristiće se analiza dobrih praksi u oblasti kulturnog menadžmenta u institucijama u Evropskoj uniji (EU) i Švicarskoj. Polazna osnova projekta jeste analiza trenutnih praksi kulturnog i umjetničkog menadžmenta institucija u BiH, kao i lista njihovih potreba za dodatnim kapacitetima u ovoj oblasti.

Ovaj Izvještaj daje pregled kapaciteta institucija i organizacija za uspješno vodstvo (liderstvo), sposobnosti za prilagođavanje stalnim promjenama u okruženju, kapaciteta za upravljanje ljudima i finansijskim resursima, kapaciteta za efikasno svakodnevno poslovanje, te pokušava ocjeniti trenutni nivo strateškog upravljanja i dugoročnog planiranja unutar institucija i organizacija. Isto tako, Izvještaj daje komparaciju u oblasti kulturnog menadžmenta u institucijama u Evropskoj uniji (EU) i Švicarskoj i sa stanjem u BiH, te daje jasnu sliku i o potrebama kulturnih institucijama u BiH za trening programom koji ima za cilj jačanje njihovih kapaciteta. 

Autorice ovog Izvještaja ne pretenduju da kreiraju generalni prikaz svih problema, svih kulturnih institucija u BiH, već da na osnovu analize određenog broja (10) institucija pronađu zajednička pitanja čijim rješavanjem bi se značajno unaprijedile trenutne prakse menadžmenta kulturnih institucija u BiH, te identificiraju teme za trening program izgradnje kapaciteta koji je planiran u drugoj polovini 2011. godine. 

Odabir kulturnih institucija (javne ustanove) i kulturnih organizacija (udruženja građana i građanki) urađen je od strane nadležnih ministarstava, odnosno od strane Ministarstva kulture i sporta FBiH i Ministarstva prosvjete i kulture RS, u koordinaciji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, MDG-F programom Kultura za razvoj, PAC Multimedia i Akcija Sarajevo.
Predmet istraživanja bile su sedam institucija i tri udruženja, i to (alfabetskim redosljedom):

1. Dječije pozorište Republike Srpske, Banja Luka
2. Forum teatar, Istočno Sarajevo
3. JU Arhiv Tuzlanskog Kantona, Tuzla
4. JU MESS teatarski festival, Sarajevo
5. JU Muzej grada Zenica, Zenica
6. Muzej Republike Srpske, Zenica
7. Narodno pozorište, Sarajevo
8. Omladinski kulturni centar Abrašević, Mostar
9. Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, Banja Luka
10. Udruženje za vizuelne umjetnosti Fenix art, Banja Luka