Izvještaj o najboljim praksama u menadžmentu u kulturi u EU i Švicarskoj

Arhiva

Izvještaj o najboljim praksama u menadžmentu u kulturi u EU i Švicarskoj

04.05.2011 - 14:09
Kategorija: 
Publikacije

Izvještaj analizira 11 slučajeva najboljih praksi u menadžmentu u kulturi u zemljama EU i Švicarskoj.

Naziv: Izvještaj o najboljim praksama u menadžmentu u kulturi u institucijama kulture u EU i Švicarskoj (11 studija slučajeva) 

Istraživanje proveli i izvještaj sačinili: PAC Multimedia Skopje u partnerstvu s Akcija Sarajevo, 2011. godine
Autori: msc. Violeta Simjanovska i MA Aida Kalender
Tim za podršku: mr. Katerina Mojancevska i mr. Aida Vežić

Izvještaj o analizi najboljih praksi u oblasti kulturnog menadžmenta u institucijama kulture u EU i Švicarskoj dio je MDGF programa u Bosni i Hercegovini pod nazivom „Unapređenje kulturnog razumijevanja u Bosni i Hercegovini“. Projekat predstavlja zajedničku inicijativu UNDP-a, UNESCO-a i UNICEF-a, koji se finansira iz Fonda Kraljevine Španije za realizaciju MDG. Zajednički programi nude instrument kojim se omogućuje promjena kroz jačanje međukulturnog razumijevanja i dijaloga. Program ima za cilj jačanje međukulturnog razumijevanja u Bosni i Hercegovini kroz:

•    razvoj i unapređenje kulturnih politika i zakonskog okvira;
•    unapređenje kulturnog razumijevanja na nivou zajednice;
•    jačanje kulturnih industrija i
•    unapređenje tolerancije spram različosti.

Centar Izvedbenih Umjetnosti MULTIMEDIA iz Skoplja, kao pružalac  profesionalnih konsalting usluga sa UNDP-om u BiH, a s ciljem pružanja usluga koje se odnose na razvijanje kapaciteta za kvalitetan menadžment u kulturi BiH, s partnerom iz BiH – Akcija Sarajevo, radili su zajedno u fazi implementacije izvještaja, što je prvenstveno podrazumijevalo svu komunikaciju sa zvaničnicima u BiH ureom UNDP-a u Sarajevu o sadržaju analize, definiranje kriterija za odabir institucija iz EU i Švicarske koji su sudjelovali u istraživanju kao i definiranje metodologije istraživanja modela koji predstavaljaju najbolju moguću praksu. Nakon što su ova pitanja riješena u komunikaciji među zvaničnicima, uredom UNDP-a u Sarajevu te izvršioca, započela je faza analize. 
Osnovi cilj izvještaja je predstaviti najkvalitetniju praksu u oblasti kulturnog menadžmenta u kulturnim institucijama iz EU i Švicarske koji mogu poslužiti kao instruktivni modeli prakse rukovođenja (menadžmenta) za institucije kulture u Bosni i Hercegovini. 

Autori izvještaja ne pretendiraju dati opći ili fiksan pregled najboljih praksi u kulturnom menadžmentu na evropskoj razini. Umjesto toga ovaj je izvještaj izrađen kao dio već utvrđenog okvira za ukupni projekat koji se fokusira na Bosnu i Hercegovinu. Sigurno smo da bismo u EU mogli naći brojne primjere kvalitetnih praksi menadžmenta umjetnosti, ali je odabir institucija koje se analiziraju za potrebe ovog izvještaja bio utvrđen smjernicama programa kao i prethodno postojećim znanjima o stanju u domeni kulture u Bosni i Hercegovine (iz dostupnih dokumenata, opće poznatih činjenica i razgovora s glavnim akterima unutar sistema kulture u BiH). To znači da bi za bilo koji drugi sociopolitički, historijski, ekonomski i kulturni kontekst, izvještaj o najboljim praksama menadžmenta u kulturi na evropskom nivou bio različit, jednako kao i organizacije koje bi bile odabrane za analizu. 

Imajući na umu bosanskohercegovački kontekst, za analizu su u ovom konkretnom istraživanju odabrane sljedeće institucije kulture:

1. CANKARJEV DOM – kulturni i kongresni centar, Slovenija
2. MUZEJI I GALERIJE LJUBLJANE, Slovenija
3. MLADINSKO GLEDALIŠČE, Slovenija
4. CRVENA KUĆA – centar za kulturu i debatu, Bugarska
5. CENTAR PAUL KLEE, BERN, Švicarska
6. HISTORIJSKI MUZEJ, BERN, Švicarska
7. KUNSTEN '92, Holandija
8. DE TOLHUISTUIN, Holandija
9. Institut za film EYE, Holandija
10. Kraljevska biblioteka, Belgija
11. Centar za likovnu umjetnost „BOZAR“, Belgija

Odabrane kulturne organizacije iz EU i Švicarske predstavljaju kolekciju praktičnih pristup menadžmentu u kulturi koji bi u konačnici mogli poslužiti kao pokazni primjeri dobre prakse za organizacije kulture u Bosni i Hercegovini. Ovakav odabir omogućava pregled strukturnih i modela menadžmenta te metoda, instrumenata i strategija koji su se ili već nedavno primjenjivali ili su osmišljeni kako bi se implementirala strateška vizija menadžmenta odabranih institucija. 

Složenost i raznolikost kulturnog sektora u EU i Švicarskoj ukazuje na to da bi se ovaj izvještaj trebao smatrati nereprezentativnim uzorkom, a ne sveobuhvatnim pregledom stanja u sektoru kulture u Evropksoj uniji i Švicarskoj u cjelini. 

Trendovi koji su pak identificirani u ovih 11 studija slučaja prikupljenih u izvještaju te glavni zaključci koji su izvedeni nude kulturnim organizacijama u BiH informativan i instruktivan uvid. Kao takav, izvještaj sadrži vrijedne pouke izvučene iz praktičnog iskustva različitih kulturnih organizacija i njihovog osoblja koje mogu poslužiti kao značajna osnova za identificiranje problema i prijenos znanja u okviru kontinuiranog procesa koji se odnosi na unapređenje kvaliteta menadžmenta umjetnosti u institucijama kulture u Bosni i Hercegovini.

Rezultati ovog istraživanja mogu poslužiti kao izvor praktičnog znanja i iskustva unutar kulturnog sektora u procesu restrukturiranja i reforme sistema kulture te unapređenja internih kapaciteta organizacije kulture po pitanju menadžmenta umjetnosti u Bosni i Hercegovini.