U MOSTARU ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O EVROPSKOJ PRIJESTONICI KULTURE
15.05.2017 - 15:22

U organizaciji Gradske uprave Mostara održana je javna rasprava o mogućnostima apliciranja Mostara za Evropsku prijestonicu kulture 2024.

Komonistički MiniFest - neformalni susret aktivistica i aktivista iz BiH
10.05.2017 - 00:00

U organizaciji Udruženje "Akcija" Sarajevo održat će se prvi Komonistički MiniFest, kao neformalni susret aktivistica i aktivista iz Bosne i H

Akcije

Publikacije
Aktuelno

Ovom publikacijom Udruženje AKCIJA označava početak informativne kampanje koja želi skrenuti pažnju bosanskohercegovačke ja

Mreže
Aktuelno

Udruženje AKCIJA Sarajevo tokom augusta i septembra pokrenulo je građansku akciju solidarnosti „Ja sam Muzej“

Publikacije
Aktuelno

Ovaj dokument predstavlja analizu i preporuke za poboljšanje stanja u kojem se nalazi Zemaljski muzej BiH.

Autori publikacije: Akcija policy team

Publikacije
Aktuelno

Ovaj dokument predstavlja analizu programa Kreativna Europa i modela ustrojstva i rada Deskova za Kreativnu Europu