PUBLIKACIJA: "The Rise Of Community Economy: From Coworking Spaces to Multifactory Model"
25.10.2018 - 09:35

Početkom oktobra u Sarajevu je predstavljena publikacija pod nazivom “Uspon kolaborativnih ekonomija- Od coworking prostora do multifactory modela” čiji su autori Lorenza Salat

Udruženja "Akcija" na Međunarodnoj konferenciji "Neutralno" u Novom Sadu
18.05.2018 - 12:12
Održani Javna debata i nastup Damira Imamovića u Bosanskom Petrovcu
11.05.2018 - 15:51

Javna debata "Dom kulture Bosanski Petrovac – Dom antifašizma i feminizma" održana je 10. maja 2018.

Akcije

Publikacije
Aktuelno

Početkom oktobra u Sarajevu je predstavljena publikacija pod nazivom “Uspon kolaborativnih ekonomija- Od coworking prostora do multifactory modela” čiji su autori Lorenza Salat

Publikacije
Aktuelno

Ovom publikacijom Udruženje AKCIJA označava početak informativne kampanje koja želi skrenuti pažnju na neophodnost sufinansiranja bh.

Publikacije
Aktuelno

Ovom publikacijom Udruženje AKCIJA označava početak informativne kampanje koja želi skrenuti pažnju bosanskohercegovačke ja

Mreže
Aktuelno

Udruženje AKCIJA Sarajevo tokom augusta i septembra pokrenulo je građansku akciju solidarnosti „Ja sam Muzej“